Prijedlozi novih izmjena i dopuna Zakona

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je (od 19.5. do 14.6.2012.) javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Od donošenja Zakona, ovo bi trebale biti pete izmjene i dopune. Njihov cilje je “stvaranje preduvjeta za kvalitetniji odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi s osobitim naglaskom na prilagodbi pojedinih odredbi u korist učenika i sustava u cjelini”. Ako je to cilj, nameće se pitanje zašto je najvažnija i jedina promjena, ukidanje ocjena na polugodištu? Na temelju koje analize se zaključuje da je ona korisna za učenike i sustav u cjelini?

Je li se istovremeno razmatrala (kada je riječ o ocjenama i ocjenjivanju) korisnost npr. : – produžavanja trajanja prvog polugodišta čime bi se pružila mogućnost realinijeg i manje stresnog zaključivanja ocjena, – ukidanja nepotrebne ocjene općeg uspjeha koje bi  barem dijelom smanjilo pritisak učenika i roditelja, – ukidanja lipanjskog roka popravnih ispita i vraćanja nekadašnje produžne nastave na kojoj su učitelji pripremali učenike, – …………… ili se to ostavilo za neke sljedeće izmjene i dopune?

Valjalo bi se uključiti u raspravu!

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>