ŽSV pedagoga svibanj 2023.

S našeg ŽSV-a pedagoga osnovnih škola dijelimo nekoliko zanimljivih i korisnih prezentacija:

  1. Ante Karin: E-kolegij – Profesionalno usmjeravanje i izbor zanimanja; dizajniram svoj Moodle tečaj

Ante poziva sve zainteresirane na suradnju: idejnu, sadržajnu i ….. koju se sjetite kako bi e-kolegij bio na korist mnogim učenicima.

2. Marijana Dragobratović: Prevencija rizičnih ponašanja kroz lektiru i poticanje čitanja 

Marijana nam je donijela zanimljiv poticaj za uvijek aktualni i nikad dostatni rad na prevenciji rizičnih ponašanja kroz suradnju pedagoga i učitelja.

3. Tanja Kardum: Stručno usavršavanje kroz projekte

Tanja nam je pokazala kako se u maloj otočnoj sredini može kreativno spojiti život Škole i  život mjesta na obostrano zadovoljstvo.

 

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>