Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj

Sklad Trilja i Cetine

Stručni skup za  stručne suradnike pedagoge voditelje  ŽSV-a, mentore i savjetnike osnovnih  i srednjih škola Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Trilj, lipanj 2011.

Biti drugome kvalitetan učitelj i značajna osoba u procesu razvoja, bez obzira radilo se o dječjem razvoju ili profesionalnom razvoju odrasle osobe, cilj je kojemu bi trebali težiti svi oni koji se bave poučavanjem. To pretpostavlja stručno usavršavanje koje će biti vođeno prvenstveno osobnom potrebom za promjenom, a ne tek vanjskim zahtjevima, u kojem se neće očekivati “prijenos znanja” nego osobni i profesionalni razvoj.

O smjernicama takvog pristupa stručnom usavršavanju, na stručnom skupu govorila je viša savjetnica,prof. Đurđica Kaurloto-Martinić. Sadržaj izlaganja  temeljio se na istoimenom Projektu jačanja kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje: Suvremeni pristup stručnom usavršavanju

Cilj projekta bio je osposobiti i ojačati savjetnike za unapređenje stručnog usavršavanja u skladu sa suvremenim europskim i svjetskim znanstvenim i stručnim trendovima kako bi oni te spoznaje mogli prenositi dalje na voditelje županijskih stručnih vijeća i ostale odgojno-obrazovne radnike.

Budući da su voditelji županijskih stručnih vijeća neposredno uključeni u provođenje stručnog usavršavanja, a i  sami pedagozi bave se  usavršavanjem učitelja u školama, ovaj  skup namijenjen je upravo njihovom stručnom osnaživanju za ostvarivanje tih zadaća. U ovom prvom uvodnom osposobljavanju naglasak je bio na razumijevanju važnosti stručnog usavršavanja za unaprjeđivanje odgojno – obrazovne prakse, uočavanju razlike između stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja učitelja te prepoznavanju važnosti pružanja podrške učiteljima.

Svi sudionici skupa bili su suglasni s činjenicom kako je potrebno pronalaziti modele stručnog usavršavanja unutar škole kao oblika pomoći mladim kolegama koji tek počinju raditi u razredu. Oni se često osjećaju nedovoljno kompetentnima za sve zahtjeve koji se pred njih postavljaju velikim dijelom i zbog neodgovarajuće pripremljenosti tijekom studija.

Zanimljiv model Metodicki centar kao oblik stručnog usavršavanjana unutar škole, na skupu je iznio kolega Daniel Šantić iz OŠ “Pućišća”.

Gardun - temelji spavaonica

usputna zanimljivost

A za ostalu  raznolikost našeg profesionalnog i osobnog razvoja na skupu,  pobrinula se naša domaćica Tatjana Kodžoman, pedagoginja OŠ “Trilj”. U suradnji s ravnateljem Škole, omogućila nam je obilazak arheološkog nalazišta Gardun gdje se nalaze ostatci rimskog legijskog logora, zatim Muzeja grada Trilja i na kraju, pravo blagovanje (može i bez žaba!) u restoranu s pogledom na Cetinu.

Hvala Tatjani.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>