Tag Archives: upisi

Upisi u srednje škole u šk.god.2013./2014.

cmpsilho

Samo jedan klik!

 

˜

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2013./2014. donešena je u siječnju, Najčešće postavljana pitanja u veljači, a mi u ožujku donosimo sintezu u prezentaciji “Kamo nakon osnovne škole” – Tatjane Kodžoman, pedagoginje iz OŠ “Trilj” te letak za učenike i roditelje – Ante Karina, pedagoga OŠ “Zmijavci”.

Sigurni smo da će mnogima biti korisni materijali.

Upisi u srednje škole u školskoj godini 2012./2013.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012./2013. Ima novina!

Upis u srednju školu – rokovi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa objavilo je 31.svibnja 2011. Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2011./2012.

Upisi u srednju školu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa objavilo je 31.ožujka 2011.  Odluku o elementima  i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2011./2012.