Dioklecijanova škrinjica

Materijali za učitelje i učenike:
Dioklecijanova škrinjica (autor: Bože Ujević) – brošura za učenike  
1. Animacija 3D modela Dioklecijanove palače u Splitu  

 

2. Prezentacija za učenike
 

 

 

 

 

 

 

   
3. Pridruživanje parova
   

 

4. Palača – rekonstrukcija (spajanje naziva s prostorima Palače)

 

 

 

 

3. Palača – kviz

 

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>