Tag Archives: stručni ispit

Stažiranje i stručni ispit stručnih suradnika pedagoga

ispit
Osposobljavanje pedagoga pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita
Stručni skup za stručne suradnike pedagoge pripravnike i njihove mentore
 
˜ Split , siječanj 2013.
 

Mladost pedagoške struke ispunila je knjižnicu OŠ “Gripe” očekujući odgovore, savjete, upute, a negdje u sebi sigurno i nade u početak svog profesionalnog puta, na skupu koji je u organizaciji AZOO-e vodila viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge Đurđica Kaurloto-Martinić,prof.

Izlagači su se potrudili obraditi sve važne informacije koje se odnose na cijeli postupak i tijek pripravničkog staža i stručnog ispita, a na pripravnicima ostaje da “svom snagom” primijene pouku iz priče koju je Deana pronašla upravo za njih. Read more »