MOJA“ KURIKULARNA“ GODINA

indeksirajâ×

Piše: Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge

Prije nešto više od godinu dana počeo je rad Cjelovite kurikularne reforme. U godinu dana učinjeno je mnogo, uloženo je puno truda, volje i rada. Imala sam sreću i čast biti dio tima koji je dobio priliku za sudjelovanje u ovom projektu koji mnogim ljudima predstavlja neke nove perspektive.

Radeći na cjelovitoj kurikularnoj reformi ostvarili smo mogućnost razgovora, dogovora, razumijevanja i prihvaćanja različitih pozicija. Prekrasno je bilo nakon godinu dana vidjeti sve te dokumente na istom mjestu, u njima prepoznati iskustvo, zajedničke dane, miris kave, kreativnost, godišnja doba, prijepore, ustrajnost, hrabrost i otvorenost.

Komunikacija i suradnja (kao dva osnovna oblika rada u 21. stoljeću 🙂)  u prethodnim mjesecima bila je i jest motiv da ustrajemo. Bilo je tu smijeha, poneki oštar ton, puno učenja iz knjiga, od ljudi i o ljudima, zanimljivih susreta i razgovora, kolača i razumijevanja.

imagesRZ07ERFE

Cjelovita kurikularna reforma u brojkama

Nakon objave prvih 20 kurikularnih dokumenata 16. veljače 2016. i njihovog predstavljanja javnosti na konferenciji za medije u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta, objavom preostala 32 kurikularna dokumenta 29. veljače 2016. i službeno je završio rad na prvoj dionici Cjelovite kurikularne reforme. www.kurikulum.hr/kurikularni-dokumenti

U toj je dionici zadatak preko 50 radnih skupina bio osmišljavanje i izrada prijedloga kurikularnih dokumenata na nacionalnoj razini, na razini kurikuluma područja, za međupredmetne teme i predmete, kao i tri okvira – okvira za vrednovanje procesa i ishoda učenja, za prilagodbu i poticanje iskustava učenja te vrednovanja postignuća učenika s teškoćama te za poticanje iskustava učenja te vrednovanja postignuća darovitih učenika. Izrađen je i krovni kurikularni dokument – Okvir nacionalnog kurikuluma.

kurikul uvjeti

Ured kurikularne reforme , Zagreb, Berislavićeva 16 (Mjesto na kojemu je nastajala reforma)

Svi su zadaci izvršeni u roku, u dobroj namjeri i u okviru predviđenih financijskih sredstava. Izrađena su 52 kurikularna dokumenta i 3 metodološka priručnika. U reformi je sveukupno aktivno sudjelovalo 507 osoba, a još 218 su bili u ulozi konzultanta. Pored 436 članova stručnih radnih skupina većinom učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i znanstvenika iz svih dijelova Republike Hrvatske na reformi je radilo 50 osoba (djelatnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje) kao podrška Cjelovitoj kurikularnoj reformi.

U okviru Cjelovite kurikularne reforme održano je 647 fizičkih i stotine online sastanaka. U siječnju 2016. održan je najveći ikada webinar u povijesti RH u kojem je sudjelovala većina osnovnih i srednjih škola. Održano je preko 400 predstavljanja Cjelovite kurikularne reforme. Između ostalih Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, Rektorskomu zboru RH, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatskoj obrtničkoj komori, Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjoškolskom obrazovanju Republike Hrvatske, Sindikatu Preporod i mnogim drugim tijelima i organizacijama, a posebno školama. Izrađeni su i javno objavljeni metodološki priručnici za izradu kurikularnih dokumenata. Reforma je postala tema javnog diskursa, čime je, što je još važnije, obrazovanje napokon došlo u fokus javnosti.

Završavam ovaj osvrt Borisovim riječima: (Boris Jokić, voditelj ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme) Samo ponekad u životu dobijemo priliku raditi i napraviti nešto važno. Toliko boja, živosti, energije, drame, truda i sklada se u ovoj zemlji rijetko viđa. Hvala na svakome trenutku. Na hrabrosti. Na otvorenosti. Štogod bilo na kraju (a bit će samo dobro) jedno je neupitno – Cjelovita kurikularna reforma je iskren i pošten pokušaj boljeg.

Hvala Borisu što nas je cijelo vrijeme hrabrio, vjerovao u nas, hvala što nam je dao priliku i pokazao da se može bolje. Objavom dokumenta započela je druga dionica Cjelovite kurikularne reforme – stručna rasprava nakon koje će uslijediti i javna rasprava. Pozivam Vas svih da se uključite u raspravu kako bi svojim znanjem i iskustvom pomogli da dokumenti dobiju još bolj i kvalitetniji sadržaj i oblik.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>