Category Archives: Propisi

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

indeksiraj

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (ne svih kao što stoji u Zakonu) nego samo onih koji se tiču povreda dužnosti, neispunjavanja obveza,nasilničkog ponašanja i drugih oblika neprimjerenih ponašanja, objavljen je 2.rujna 2015. na stranici Ministarstva.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

indeksiraj

””

Izmijenjeni i dopunjeni, čini se pojednostavljen, Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, objavljen je 6.kolovoza 2015. na stranici Ministarstva.

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama – dodatak

indeksiraj

“”

Na stranicama Ministrastva objavljena je prezentacija s usporednim prikazom odredaba koje se odnose na određeni oblik školovanja u starom i novom pravilniku. Koristan dodatak!

ODREDBE_PRAVILNIKA_U_ODNOSU_NA_PRAVILNIK

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama

indeksiraj

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
(NN broj 24/2015. od 4.3.2015.)

Većina nas koja je navikla da službene stranice našega Ministarstva donose informaciju i objavljuju stupanje na snagu novih pravilnika, čudi se što to u posljednje vrijeme izostaje. Tako je izostala i informacija o novom Pravilniku vezanom za školovanje djece s teškoćama. Pravilnik nije objavljen ni na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje pa nama ostaje usmena ili pisana predaja – način na koji sam i ja zahvaljujući kolegici dobila ovu informaciju. Ipak, mi bi rado da se vrati dobra praksa objavljivanja novosti.

Novi pravilnici na javnoj raspravi

indeksiraj ˜ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o:

1. Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima i 2. Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama

Javna rasprava

Autor: Ante Karin

Od pustih i čestih izmjena (pet u četiri godine)  više i ne znam kako je bilo prije pojedine promjene, pa bi najpametnija promjena bila da se s promjenom vlasti pokuša ne mijenjati ništa.  Pa neka nešto traje duže od par godina. Kako se čini, sve ovo što se predlaže je kozmetika, a glavni cilj je, ustvari, uvođenje Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Usput, nije jasno što se misli pod „obavljati i druge poslove“ koje će obavljati Nacionalno vijeće pa bi tako njegovi članovi mogli i kuhati kavu, i prati prozore, ali i predlagati i poticati uvođenje novih programa i obavljati još neke druge poslove za nečiji interes.

Doduše, ima ovdje prijedloga koji i nisu tako loši. Ono što se čini dobrim i što bi trebalo podržati je jasno razgraničenje poslova koje obavlja školsko povjerenstvo za upis u osnovnu školu i izbaci sve ono što nije trebalo biti u njegovoj nadležnosti (odgode,  prijevremeni upis, oslobađanje,  provjera statusa roditelja u centru socijalne skrbi,..).

A zašto se predlaže ukidanje ocjena na polugodištu? Pa, valjda radi ukidanja polugodišta, što i nije loše rješenje, samo to još predlagatelji nisu shvatili. Inače, ukidanje ocjene ima smisla samo kad se promatra kako negativna ocjena, posebno ako je učestala, djeluje na učenike u najburnijem razdoblju života kada stvaraju sliku o sebi. Ali, opet, tako djeluje i ona koja se dobije na kraju godine, pa ovaj argument ne pije vodu.

Ukidati opći uspjeh nije dobro, ali izbaciti ga kao jednog od kriterija za upis u srednju školu, to obvezno. Ali svakako treba ukinuti lipanjski rok poravnih ispita jer on nema smisla niti ikakva opravdanja jer se radi o roku od samo nekoliko dana nakon završetka nastavne godine. Čudno je da se više ne spominju one ideje koje su u nedavnim zimskim danima grijale i uveseljavale naciju. Ili se od toga odustalo? Tko zna. Ah, nitko ništa …..

Prijedlozi novih izmjena i dopuna Zakona

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je (od 19.5. do 14.6.2012.) javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Od donošenja Zakona, ovo bi trebale biti pete izmjene i dopune. Njihov cilje je “stvaranje preduvjeta za kvalitetniji odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi s osobitim naglaskom na prilagodbi pojedinih odredbi u korist učenika i sustava u cjelini”. Ako je to cilj, nameće se pitanje zašto je najvažnija i jedina promjena, ukidanje ocjena na polugodištu? Na temelju koje analize se zaključuje da je ona korisna za učenike i sustav u cjelini?

Je li se istovremeno razmatrala (kada je riječ o ocjenama i ocjenjivanju) korisnost npr. : – produžavanja trajanja prvog polugodišta čime bi se pružila mogućnost realinijeg i manje stresnog zaključivanja ocjena, – ukidanja nepotrebne ocjene općeg uspjeha koje bi  barem dijelom smanjilo pritisak učenika i roditelja, – ukidanja lipanjskog roka popravnih ispita i vraćanja nekadašnje produžne nastave na kojoj su učitelji pripremali učenike, – …………… ili se to ostavilo za neke sljedeće izmjene i dopune?

Valjalo bi se uključiti u raspravu!

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta,učenika te sastavu stručnog povjerenstva

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa objavilo je 23.svibnja 2011.  Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta odnosno učenika/ce, te sastav stručnoga povjerenstva koje utvrđuje psihofizičko stanje djeteta.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine, broj 13/91.).

Pravilnik o početku i završetku nastavne godine 2011./2012.

Po prvi put, u nazočnosti dvaju ministara,  ministra turizma g. Damira Bajsa i ministra znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovana Fuchsa predstavljen je novi  Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za 2011./2012. godinu.