Talis 2013.

talis

TALIS je međunarodno istraživanje učenja i poučavanja koje istražuje radne uvjete učitelja i ravnatelja škola te okruženje učenja u školama. Provodi se u petogodišnjim ciklusima a svaki ciklus dobiva ime po godini u kojoj se provodi glavno istraživanje. Prvo TALIS istraživanje provedeno je 2008. godine, a Republika Hrvatska se 2013. godine priključila  drugom ciklusu istraživanja (TALIS 2013). Ispitanici u ovom istraživanju su učitelji predmetne nastave i ravnatelji osnovnih škola. Učitelji se za potrebe ovog istraživanja definiraju kao osobe čija je osnovna ili glavna aktivnost poučavanje učenika i izvođenje nastave. Tako istraživanjem nisu obuhvaćeni stručni suradnici ni pomoćnici u nastavi. TALIS istraživanje u nas provodi PISA centar pri NCVVO koji je priredio tiskano izvješće o rezultatima istraživanja koje se sastoji od osam poglavlja.

Ovdje možete pogledati TALIS 2013. prezentaciju koja je prikazana na stručnom skupu, a u nastavku možete pročitati strukturu Talis izvješća.

Struktura izvješća

Prvo, uvodno poglavlje donosi kratke podatke o samom istraživanju, njegovom porijeklu, značaju, načinu provođenja, o zemljama sudionicama te instrumentima ispitivanja.                                                  Drugo poglavlje je usmjereno na učitelje, njihove demografske karakteristike, formalno obrazovanje i radno iskustvo. Sadržava i podatke (profil) škola u kojima rade, njihove resurse, sastav i školsko ozračje. Treće poglavlje odnosi se na upravljanje školom i na ravnatelje. Opisan je njihov profil, uloga ravnatelja, poslovi i dužnosti koje obavljaju, stil upravljanja, demografske karakteristike ravnatelja, njihovo formalno obrazovanje stručno usavršavanje, radno iskustvo i zadovoljstvo poslom.                                       Četvrto poglavlje opisuje profesionalni razvoj učitelja te donosi podatke o obrazovnom i stručnom usavršavanju učitelja, njihovim potrebama za stručnim usavršavanjem i preprekama usavršavanju.        Peto poglavlje usredotočeno je na poučavanje i istražuje nastavne metode koje učitelji koriste u poučavanju te njihove stavove i uvjerenja o prirodi učenja i poučavanja. Analizirano je i okruženje učenja i poučavanja te odnos između nastavnih metoda, stavova i uvjerenja učitelja, karakteristika razreda te razrednog i školskog ozračja.                                                                                                        Šesto poglavlje opisuje važnost evaluacije rada učitelja i davanja povratnih informacija učiteljima nakon evaluacije. Analizira se dostupnost formalnih evaluacija te formalnih i neformalnih povratnih informacija učiteljima.                                                                                                                                Sedmo poglavlje usredotočeno je na osjećaj samoučinkovitosti i zadovoljstvo poslom kod učitelja. Detaljnije se prikazuje zadovoljstvo poslom kojeg obavljaju.                                                            Osmo poglavlje donosi kratke zaključke rezultata za učitelje, ravnatelje škola i kreatore obrazovnih politika. Dva zadnja poglavlja donose pregled korištene literature te popis tablica i grafičke prikaze rezultata istraživanja.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>