Inovativnim pristupima prema kvalitetnoj školi – Erasmus+ program u Osnovnoj školi Grohote

Prag

S našega lijepog otoka Šolte, kolegica Tanja Kardum dijeli s nama iskustvo posjeta Češkoj Republici u sklopu Erasmus+ programa:

Osnovna škola Grohote uključila se u Erasmus+ program, najveći program Europske Unije za obrazovanje te je u šk. god. 2019./20. započela s provođenjem svog prvog međunarodnog projekta pod nazivom „Inovativnim pristupima prema kvalitetnoj školi“. Cilj projekta je bio dobiti uvid u nove pristupe i načine poučavanja kako bi se osuvremenila nastava i učinila djeci zanimljivijom. U sklopu projekta provedeno je pet mobilnosti u Češku Republiku u trajanju od pet radnih dana, u listopadu i studenom 2019. godine. Na job shadowingu sudjelovala je ravnateljica škole Mirela Mijić, pedagoginja Tanja Kardum i učitelj Tehničke kulture Nikola Repajić. Učiteljica Povijesti i Geografije Ivana Čulić Farac i učiteljica Likovne kulture Bruna Ovčar su pohađale strukturirani tečaj u Pragu, u orgnizaciji ITC institucije, gdje su imale priliku upoznati se s korištenjem različitih digitalnih alata. Isto tako, kroz suradnju s ostalim europskim kolegama, imale su priliku poboljšati jezične vještine, razmijeniti ideje i primjere dobre prakse kao i usavršiti vještine potrebne za život u 21. stoljeću.

Fotografije iz Praga:

Kroz aktivnost Job shadowing-a ravnateljica, pedagoginja i učitelj Tehničke kulture su opažali rad kolega u Osnovnoj školi Herčikova, u Brnu. Imali su priliku vidjeti i osjetiti kako se odvija svakodnevni rad škole te njenih učenika i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika. Sudjelovali su u izravnom promatranju nastave, ali i proučavali školsku dokumentaciju i organizaciju cjelokupnog rada škole. Kroz iskustvo razmjene znanja i vještina s europskim kolegama, uvelike su unaprijedili i razvili svoje dosadašnje profesionalne i osobne vještine i kompetencije. U nastavku slijedi nekoliko zanimljivosti koje su izdvojene s provedene mobilnosti u Češkoj Republici. Fotografije iz Brna:

Osnovna škola Herčikova, Brno

Klizalište za nastavu tjelesnog odgoja

Gotovo svaka osnovna škola u Brnu ima vlastiti bazen gdje se može održavati tjelesna kultura:

U školi se nalazi kuhinja koju koriste zaposlenici i učenici (sat domaćinstva)

Svi učenici i djelatnici u Osnovnoj školi Herčikova nose kućne papuče

Svi učitelji i djeca imaju svaki dan u školskoj menzi kuhani obrok (cijena obroka je 1 euro za učitelje i 1 euro i 50 centi za učenike):

Primjer aktivnosti na satu razredne nastave

Primjer aktivnosti na satu razredne nastave

Sat glazbenog odgoja

Sat glazbenog odgoja

Erasmus+ projekt pružio je Školi priliku da izađe van okvira ionako izoliranog Otoka, ali i da vrijednosti i specifičnosti Otoka te obrazovanja i odrastanja naše djece pokaže i dijeli u ostalim, europskim zemljama. Kroz mobilnosti su stečene nove vještine, znanja i iskustva koja uvelike doprinose motivaciji odgojno-obrazovnih djelatnika/ica i potiču na daljnje profesionalno usavršavanje i uvođenje noviteta u svakodnevni rad.

Više o projektu OŠ Grohote možete pročitati na platformi: Erasmus+ Project Results Platform. Poveznica:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-HR01-KA101-060457

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>