Odgojenost i obrazovanost

Venecija – izvor: Pixabay

 

 

 

“Obrazovanje dostojno tog imena je u osnovi obrazovanje karaktera. Å kole se ne bave samo stvaranjem dobrih učenika, nego i stvaranjem dobrih ljudi.”                                                                                      M.Bauer

 

U posljednje vrijeme, odgojenost i obrazovanost – dva poželjna cilja većine školskih sustava, sve intenzivnije zaokupljaju moje profesonalno razmišljanje. Ne brine me događa li se to zbog stečenih godina ili promatranja globalizacijskih procesa, ali me brine sve veće zaplitanje što jasnije pokušavam o tome razmišljati.

U kakvom su odnosu odgoj i obrazovanje i na temelju čega mnogi drže da postoji pozitivna korelacija meÄ‘u njima, kada svakim danom svjedočimo kako mnogi visokoobrazovani pojedinci  (profesionalci)  svojim nemoralnim (neodgojenim) ponaÅ¡anjem ugrožavaju ljudska prava i dostojanstvo mnogih? Å to danas znači imati kvalitetan Å¡kolski sustav i kakva dobra od njega u budućnosti možemo očekivati?

Umjesto odgovora nameće mi se sve viÅ¡e pitanja, a  pročitani podatci o Finskoj samo su dodali joÅ¡ viÅ¡e upitnika. Evo i zaÅ¡to?

Prvi, većini poznati podatak vezan za Finsku odnosi se na njen Å¡kolski sustav koji predstavlja primjer kojemu treba težiti (Finci ga uz Nokiu drže svojim brendom!).  IzmeÄ‘u ostaloga, to je zato Å¡to finski učenici postižu izvrsne rezultate na meÄ‘unarodnoj procjeni Å¡kolskih postignuća (PISA) uz istovremeno najmanje razlike meÄ‘u Å¡kolama od svih razvijenih zemalja. “Ideja cjelokupnosti, inkluzije i holističkog pogleda na osobni razvoj temeljne su vrijednosti koje stoje iza finskog obrazovanja dan-danas.” tvrdi Pasi Sahlberg.

Drugi, daleko manje poznat podatak o Finskoj svrstava tu zemlju visoko na ljestvici Europe. U ovom slučaju, visoko mjesto joj pripada po stopi obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama koja je u nekim oblicima dvostruko veća nego u zemljama EU. izvor: Nasilje nad ženama: istraživanje provedeno diljem EU

Pitam se hoće li u budućnosti prvi podatak pozitivno utjecati, ne samo na razvoj Nokie, već i  na drugi podatak ili će i dalje biti najvažnija obrazovna postignuća koja će osiguravati ekonomsku konkurentnost?

 
 

 

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>