Selfie – novi alat za uključivanje digitalnih tehnologija u škole

Autorice: Aleksandra Dužević, stručni suradnik pedagog, Fadila Zoranić, stručni suradnik pedagog

Što je SELFIE?

Europska komisija u suradnji s vijećem obrazovnih stručnjaka i obrazovnih djelatnika iz europskih zemalja razvila je 2017.godine digitalni alat za samovrednovanje SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies). Od tad se alat neprestano testira i razvija i trenutno je dostupan na više od 30 jezika! Alat je preveden i na hrvatski jezik, čime je ovaj jedinstveni alat dostupan i bez jezičnih barijera. Alat je jednostavan za korištenje i provedbu, besplatan je i moguće ga je koristiti za sljedeće razine obrazovanja: primarno obrazovanje, niže sekundarno obrazovanje, opće više sekundarno obrazovanje, strukovno više sekundarno obrazovanje te obrazovanje poslije sekundarnog (koje nije tercijarno obrazovanje).

Svaka zainteresirana škola (više osnovne, srednje i strukovne škole) bilo gdje u svijetu može se prijaviti i provesti SELFIE samorefleksiju u svojoj školi u procjeni načina na koji koriste digitalnu tehnologiju za poučavanje i učenje. Alat je anoniman, ne prikuplja podatke i nije ga potrebno instalirati. Sastoji se od niza pitanja i izjava za razmišljanje za učitelje, rukovoditelje i učenike o korištenju tehnologije za poučavanje i učenje. U njemu se putem upitnika anonimno prikupljaju stajališta o tome kako se digitalna tehnologija koristi u školi, kroz kratke izjave i pitanja, na skali od 1 do 5. Izjave se odnose na područja (rukovodstvo, suradnja i umrežavanje, infrastruktura i oprema, pedagogija-potpora i resursi, pedagogija-uvođenje u učionici, prakse vrednovanja, digitalna kompetencija učenika)

Na temelju odgovora, alat generira interaktivno izvješće – sliku, „SELFIE“ slabijih i jačih strana škole u kontekstu upotrebe digitalne tehnologije u školi za učenje i poučavanje.

Kako se koristi?

Kako bi mogli koristiti alat, potrebno je registrirati školu na stranici https://education.ec.europa.eu/hr/selfie/registration-procedure te nakon registracije unijeti podatke o školi. Najbolje je da registraciju provede ravnatelj ili osoba imenovana za koordinatora na razini škole (Voditelj tima za kvalitetu). Nakon što se prijavite u alat, preuzmite vodič na hrvatskom jeziku te 2 odvojena dokumenta u kojem se nalaze pitanja po razinama (opća i hibridna pitanja). Dobro bi bilo da se s istim upoznaju svi članovi Tima za kvalitetu, kako bi zajednički planirali, proveli te analizirali izvješće i planirali korake za unaprjeđenje područja u kojima će rezultati bili slabiji.

Postupak samovrednovanja

Tijekom godine postoje tri intervala u kojima je moguće provesti samovrednovanje. Nakon što škola odabere interval (sesiju), unutar tog perioda se u alatu unese odabrani termin anketiranja (preporuka trajanja 1-2 tjedna). Odaberu se kategorije pitanja (pitanja su grupirana u tri skupine): obavezna za sve, opcionalna-koje koordinator ispitivanja može uključiti ili isključiti te pitanja koja će škola sama dodati (najviše 8), kako bi odgovarala vlastitom kontekstu, ako nisu pokrivena s prethodne dvije grupe pitanja. Nakon toga koordinator će generirati linkovi koje šalje rukovodstvu, učiteljima i učenicima. Alat je dostupan za anketiranje samo u odabranom periodu. Nakon toga se alat „zatvara“ te do iduće sesije nije moguće odgovarati na ankete. Od pristiglih odgovora, alat generira izvješće. Koliko ćete osoba uključiti u navedenim kategorijama, ovisi o veličini škole. O veličini uzorka na kojem se provodi samovrednovanje pročitati u uputama u vodiču. Osobe uključene u samovrednovanje anketi pristupaju preko linka i to na bilo kojem uređaju (računalo, tablet, mobilni uređaj), što anketiranje čini jednostavnim i lako provedivim. Testiranje traje 30-40 minuta, anonimno je, provodi se putem online upitnika. Nakon što pojedinac odgovori na anketu (podnesi), pojavljuje se mogućnost upisivanja imena a služi isključivo za dobivanje potvrde o sudjelovanju, koja se automatski generira i može se trenutno preuzeti. Kako alat ne pohranjuje ove podatke, naknadno preuzimanje potvrda nije moguće. Preporuka je da se anketiranje provodi s učenicima na satu i ne preporučuje se za učenike mlađe od deset godina. Na traci napretka koju koordinator ima u alatu moguće je pratiti u realnom vremenu broj odgovora tako da provoditelj ima informaciju koliko je odgovorilo a koliko još treba da bi se dostigla planirana kvota.

Što dalje?

Nakon isteka predviđenog termina za provođenje samovrednovanja, alat generira školsko izvješće, koje je uvijek dostupno u alatu i kojem mogu pristupati ravnatelj i koordinator. Izvješće je također moguće preuzeti u pdf formatu (ali nije interaktivno kao kad se pregledava iz samog alata). Izvješće služi kao odlično polazište za analizu iz kojeg su vidljive prednosti i nedostaci. Koristi se za pokretanje razgovora o korištenju digitalne tehnologije za poučavanje i učenje, kao polazište za Identificiranje razvojnih ciljeve institucije i izradu akcijskog plana za poboljšanje i postizanje tih ciljeva.

Od posebnog interesa za osobe koje sudjeluju u analizi izvješća su pitanja u kojima su ostvarene visoke, odnosno niske ocjene, kao i područja u kojima postoje velike razlike u prosječnoj ocjeni između pojedinih skupina npr.rukovoditelji i učitelji, učitelji i učenici. Ponekad su niske/visoke ocjene rezultat neke trenutne situacije u školi i možda nisu realne pa je zato potrebna pomna analiza i razgovor o svim aspektima provođenja.

Zaključak

Alatom SELFIE ne mjere se niti uspoređuju znanje ni vještine bilo kojeg korisnika niti se škole na bilo koji način ocjenjuju ili uspoređuju s referentnim vrijednostima. Zbog svoje jednostavnosti, alat već koriste stotine tisuća škola u Europi, među njima i hrvatske škole. Samovrednovanje u alatu SELFIE može se provesti svake godine kako bi se školi omogućilo da prati svoj napredak tijekom vremena.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>