Elektroničko nasilje među djecom

Onaj koji oko sebe širi strah i sam se boji. Epikur

 

 

Jedan drugi filozof, Emmanul Levinas,  tvrdio je da je lice drugog temelj za ostvarivanje ljudske komunikacije jer posredstvom drugog možemo vidjeti i samog sebe kao što u pogledu drugog možemo vidjeti i svoju nutrinu.

A što su o kumunikaciji s drugima, između ostalog, kazali učenici sedmog razreda? Na pitanje:”Zašto je laše komunicirati iza zaslona računala, npr. preko  Facebook-a?” odgovorili su:”Zato što je lakše reći ružne stvari nekome dok ga ne gledaš, posebno ako taj netko ne zna tko mu to govori/piše.”

Iako odgovor ukazuje na već poznati problem, ukazuje i na potrebu intenzivnijeg odgojnog rada. U osmišljavanju rada s učenicima, ali i roditeljima na ovoj problematici, korisne podatke nudi  istraživanje UNICEF-a u Hrvatskoj “Iskustva i stavovi djece, roditelja i učitelja prema elektorničkim medijima.” predstavljeno u Zagrebu 23. ožujka 2011. Istraživanje je provedeno prošle godine u 23 osnovne škole koje su završile osnovni Program prevencije vršnjačkog nasilja. Iako se dobiveni podatci ne mogu generalizirati, s obzirom da se radi o specifičnom uzorku, oni su vrlo korisni jer obrađuju pitanja kao što su: učestalost i svrha korištanja internetom, prednosti i opasnosti elektroničkih medija, reakcije djece na e-zlostavljanje, strategije nošenja sa situacijom nasilja, procjene roditelja o vlastitoj uključenosti u djetetovo korištenje internetom i mnoga druga.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>