Monthly Archives: June 2023

ŽSV pedagoga svibanj 2023.

S našeg ŽSV-a pedagoga osnovnih škola dijelimo nekoliko zanimljivih i korisnih prezentacija:

  1. Ante Karin: E-kolegij – Profesionalno usmjeravanje i izbor zanimanja; dizajniram svoj Moodle tečaj

Ante poziva sve zainteresirane na suradnju: idejnu, sadržajnu i ….. koju se sjetite kako bi e-kolegij bio na korist mnogim učenicima.

2. Marijana Dragobratović: Prevencija rizičnih ponašanja kroz lektiru i poticanje čitanja 

Marijana nam je donijela zanimljiv poticaj za uvijek aktualni i nikad dostatni rad na prevenciji rizičnih ponašanja kroz suradnju pedagoga i učitelja.

3. Tanja Kardum: Stručno usavršavanje kroz projekte

Tanja nam je pokazala kako se u maloj otočnoj sredini može kreativno spojiti život Škole i  život mjesta na obostrano zadovoljstvo.