Školski preventivni program – sat razrednika

˜ “Vrijeme koje si uložio oko tvoje ruže čini tu ružu tako dragocjenom.” Mali princ

˜

Ovo bi trebao biti prvi u seriji članaka vezanih za ŠPP, za početak s temom sata razrednika.

Naime, planiranje ŠPP-a jedan je od zahtjevnijih zadataka kojeg najčešće trebaju obaviti njegovi voditelji – stručni suradnici, na početku školske godine. Zahtjevnost velikim dijelom proizlazi iz  još uvijek nedovoljno definirane sadržajne koncepcije zbog čega se najčešće prevencija razumijeva kao prevencija ovisnosti ili nasilja, zanemarujući ostale preventivne sadržaje koji su sastavni dio nacionalnih programa prevencije.

Stoga su članci o ŠPP-u  ujedno i poziv svim kolegicama i kolegama stručnim suradnicima i učiteljima na suradnju u razmjeni stavova, ideja, primjera, materijala koji nam svima mogu pomoći u kvalitetnijoj realizaciji preventivnog rada.

Prvo područje planiranja za raspravu (ne po prioritetu, nego po izboru za članak) ili znate već kako se kaže – za izmjene i dopune – je program sata razrednika budući dabse značajan dio preventivnih aktivnosti usmjerenih prema učenicima treba ostvarivati upravo na tim satima. Razrednik je osoba koja je stalna i djeci bliska (što su nužni uvjeti preventivnog rada) pa može ostvariti takav emocionalni odnos koji će omogućiti vrijednosno usmjeren utjecaj.

Polazeći od nacionalnih programa koji se trebaju provoditi u osnovnoj školi ( program prevencije ovisnosti, program sigurnosti, odgoj i obrazovanje  za ljudska prava, suzbijanje trgovanja ljudima, program sprječavanja nasilja, antikorupcijski program i dr.),  socijalizirajućih i odgojnih ciljeva te načela kontinuiteta i razvojnosti, stručne suradnice: Nada Šalinović, psihologinja i Agnes Jelačić, pedagoginja, sačinile su prijedlog tema za satove razrednika i mogućih korelacija s nastavnim predmetima.

Polazište planiranja čine područja: RAZVOJ OSOBNOSTI, BRIGA O OSOBNOM ZDRAVLJU, SOCIJALNE VJEŠTINE, LJUDSKA PRAVA I DEMOKRACIJA, RAZVIJANJE RADNIH NAVIKA I PROFESIONALNO USMJERAVANJE, EKOLOGIJA I KULTURNA BAŠTINA i sadržaji iz kojih se prema uzrastu učenika definiraju teme. Prijedlog podjele tematskih područja i sadržaja koje obuhvaćaju dat je samo uvjetno radi jasnoće pristupa, pa je u tom smislu tek orijentacija i ideja, ono što bi bilo preporučljivo obuhvatiti programom. →   TEMATSKA PODRUČJA s objašnjenima.

Prijedlog tema: RAZREDNA NASTAVA 1. do IV. razred

Prijedlog tema: PREDMETNA NASTAVA 5. do 8. razred

S obzirom da su teme i sadržaji tek polazište, sljedeći korak predstavlja objedinjavanje materijala za rad s učenicima po razredima. Je li to potrebno kada već postoji toliko kvalitetnih materijala?

Istina je da postoji veliki broj kvalitetnih priručnika za razrednike, no oni su s jedne strane usko specijalizirani (pr. prevencija nasilja, zaštita okoliša, dječja prava, prevencija ovisnosti…), a s druge strane su u općem dijelu slični ili čak isti. To dobro možemo vidjeti na primjeru radionica za učenike koje se bave temom samopoštovanja i pozitivne slike o sebi. One su sadržane i u priručnicima za prevenciju ovisnosti, za prevenciju nasilja, dječjim pravima..i sl. Naravno da je  za svako dijete, za svakog učenika važno razvijanje pozitivne slike o sebi, samopoštovanja, socijalnih vještina …itd no, ono se mora odvijati postupno, s povezanim aktivnostima i jednim krajnjim ciljem. Dijete razvija samo jednu sliku o sebi za koju je nužan razvoj u kontinuitetu u školi, s njemu bliskom osobom, nezavisno od sadržaja, kako bi se stvarno pozitivno utjecalo na nju. Zato treba izbjeći izlaganje djece različitim aktivnostima (radionicama) sličnog sadržaja u okviru različitih programa jer u protivnom, djeca ostaju zbunjena raznolikošću poruka.

Razmislite o izloženom i glasujte!  

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>