“Na marginama stručnog skupa”

slavonska ravnica

˜

˜

“Na marginama stručnog skupa” kako zgodno započinje svoju reportažu kolega Ante, obično se zbivaju nama jako važni i dragi doživljaji i susreti koji našem stručnom usavršavanju stavljaju “točku na i “. Ponekad se oni događaju spontano, neplanski, a ponekad namjerno i sasvim planski. No, bez obzira planirali ih ili ne, ostavljaju u nama osjećaj ispunjenosti novim emocijama koje zadanim mentalnim aktivnostima stručnog skupa dodaju smisao.

Stoga, uz preuzimanje korisnih materijala sa stručnog skupa u Osijeku sa stranice Agencije za odgoj i obrazovanje, pogledajte i plansku reportažu o Vukovaru (tekst: Ante Karin, film Fadila Zoranić) na našoj novoj stranici.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>